Thời gian hiện tại

Kết quả trực tiếp

Kết quả trực tiếp

Lưu ý: Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp từ lúc 16:10 (Miền Nam). Kết quả xổ số sẽ được giữ lại từ lúc 16h00 đến 23h59, sau khoản thời gian này hệ thống sẽ chuyển sang chờ kết quả trực tiếp của ngày tiếp theo.